Missie 

De missie van Present Promotions is de bewustwording van jongeren,

met de maatschappij van de toekomst, vergroten.

Present Promotions is een bedrijf wat zich inzet voor actuele projecten en opdrachten vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Friesland.

Hierbij richt Present Promotions zich op de kenniscirculatie tussen ondernemers, overheid en onderwijs.

Onze projectmedewerkers/stagiaires ondersteunen

elkaar bij de dagelijkse gang van zaken binnen Present Promotions.
Op deze wijze proberen we ook de doorstroming van stagiaires naar hogere niveaus te bevorderen.

Visie

In onze visie vinden we het opleiden van stagiaires belangrijk.

We willen stagiaires een springplank richting de toekomst bieden.

We proberen door het werken aan een diversiteit aan echte opdrachten uitdaging voor de stagiaires te bieden.

Hierbij worden de competenties van stagiaires van de verschillende opleidingen zo optimaal mogelijk benut.

We stimuleren bij de stagiaires ondernemend gedrag,

wat al begint met het vrijwillig intekenen op opdrachten, maar intekenen is niet vrijblijvend.

Stagiaires die te weinig ondernemend gedrag laten zien worden hierop aangesproken. 

Ondernemend gedrag wordt ook zichtbaar gemaakt in de diverse projecten.

Naast het inzetten van ondernemend gedrag wordt er gewerkt aan de vakmatige competenties.

Samenwerken is een must bij Present Promotions en is gericht op de

ontwikkeling van de 21ste -eeuwse vaardigheden.

Hierbij wordt naast de vakmatige competenties een beroep gedaan op jouw sociale competenties.

 

 

 

Friesland College - gebouw Polaris

Julianalaan 99 8931 AH

Leeuwarden

E-mail: presentpromotions@fcroc.nl

Telefoonnummer: 0880602547