Workshops

Het ontwerpen en ontwikkelen en geven van workshops is één van de pijlers onder Present Promotions.

Om een workshop goed te laten verlopen moet er eerst een vorm van intakegesprek worden gehouden met de opdrachtgever om zijn/haar verwachtingen door te spreken.

Aan de andere kant moeten wij weten wie de doelgroep is.

Om goed voorbereid de workshop te kunnen geven moeten we ons inleven in die doelgroep.

Een workshop is dus nooit voor een ieder gelijk. Het handboek voor de opzet van workshops is leidend.

 

Op dit moment bieden wij 15 workshops aan, waarvoor de basis klaar ligt, maar een workshop is pas helemaal af als hij door de stagiaires zelf verder wordt ontwikkeld.

De gehele workshop wordt vorm gegeven in een draaiboek.

Daarna wordt er een try-out gedaan en wordt er na afloop aan de toehoorders om tips en tops gevraagd.

Vervolgens worden de tips en tops meegenomen naar de evaluatie met het team

en wordt het draaiboek voor de laatste keer aangepast.

Naast de bestaande basisworkshops kunnen ook workshops op maat worden gemaakt.

Evenementen

Door externe opdrachtgevers wordt gevraagd mee te werken aan een evenement. Dit kan variëren van hostingactiviteiten tot de gehele organisatie van een evenement  inclusief draaiboeken.
De werkwijze is echter altijd dezelfde.
Afhankelijk van de grootte van het evenement vervullen 1 tot 2 stagiaires de rol van projectleider.
De projectleider is naast de verantwoording voor de aansturing van het project en het projectteam ook verantwoordelijk voor de contacten richting opdrachtgever. 

Vragen m.b.t. het evenement worden door de projectleider doorgenomen met de opdrachtgever.
Tussentijds worden de stageopleiders op de hoogte gehouden over het verloop van het project en kunnen eventuele vragen/moeilijkheden opgelost worden.

Tot slot wordt het evenement met de opdrachtgever geëvalueerd.

Deze evaluatie over wat goed ging en wat beter kan wordt door de projectleider met het projectteam besproken.

Vraagstukken uit het
 
 
bedrijfsleven

Het kan voorkomen dat, u een specifiek probleem heeft, waar u niet uit komt.

Dan kan Present Promotions een verfrissende oplossing voor u bieden. Vanuit onze brede expertise kijken wij met andere ogen naar het probleem en bedenken vanuit onze missie, een verfrissende oplossing. 

 

De missie van Present Promotions is de bewustwording van jongeren, met de maatschappij van de toekomst, vergroten.

Vanuit die optiek is het voor ons van belang om in elk proces op de toekomst te anticiperen en methoden te onwikkelen om de effecten van schrik en stress van de toekomstige gebeurtenissen tot een minumum te beperken. 

 

Friesland College - gebouw Polaris

Julianalaan 99 8931 AH

Leeuwarden

E-mail: presentpromotions@fcroc.nl

Telefoonnummer: 0880602547